Evidencia zvierat v EP F-103

Pre rýchly priebeh riadne ohlásenej kontroly si pripravte vyplnený formulár F-103 alebo aspoň údaje o počtoch zvierat a kategóriách v ekologickom poľnohospodárstve prípadne aj v inej poľnohospodárskej výrobe.

(více)

06.01.2010 13:11 Poľnohospodári

Plán plodín a hnojenie F-101 a F-102 TTP

Plán plodín a hnojenie každý rok riadne vyplňte - NK (ES) 889/2008 Článok 71 a74 ods 2 písm. a). Na riadne, ohlásenej kontrole, ktoré prebiehajú každoročne v čase vegetačného obdobia, ho odovzdáte inšpektorovi, ktorý Vám vysvetlí aj prípadné nejasnosti. Ak máte TTP, použite len jeden formulár s celkovým počtom lúk a pasienkov (F-102), ďalej pokračujte R, S, V. .. . V prípade potreby ďalej použite ďalšie F-101. U ostatných kultúr pozemku (R, S, V,O. ..) vyplňte každý pozemok na jeden riadok samostatne. Ak na jednom pozemku pestujete viac plodín, tak uveďte každú plodinu na samostatný riadok. Rovnako postupujte pri trvalých kultúr (jablone, slivky ...).

Ak užívate konvenčné pozemky, nezabudnite sa tiež pripraviť na ich kontrolu. Vždy vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu.

(více)

11.01.2007 14:24 Poľnohospodári

Evidencia pre poľnohospodárov

Kompletne odporúčaná evidencia pre poľnohospodárov - popis podniku (farmy) musí prevádzkovateľ vypracovať a následne uchovať, formuláre (tlačivá), všetko voľne k stiahnutiu. Formuláre sú pre Vašu potrebu vo Word alebo Excel. Všetko je upravené a vyhovuje Z 189/2009 Z. z., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008,všetko v platnom znení.

(více)

28.09.2006 21:17 Poľnohospodári