« Nariadenie Komise (EÚ… | Úvod | Nariadenie Komise č. … »

Poľnohospodári

06.01.2010 13:11Evidencia zvierat v EP F-103

Pre rýchly priebeh riadne ohlásenej kontroly si pripravte vyplnený formulár F-103 alebo aspoň údaje o počtoch zvierat a kategóriách v ekologickom poľnohospodárstve prípadne aj v inej poľnohospodárskej výrobe.

Evidencia zvierat v EP F-103