« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Zákony a nariadenia

01.04.2010 20:46Nariadenie Komisie (ES) č.271/2010

 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 271/2010 z 24. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 so zreteľom na logo ekologickej výroby Európskej únie.

Logo s motivem listu s evropskými hvězdami znázorňuje hvězdy EU seskupené ve tvaru listu na zeleném (černém) pozadí. Jde o velmi jednoduchý symbol obsahující dva jasné prvky, jimiž jsou příroda a Evropa.
Od 1.7.2010 používejte jenom nové logo, které je povinné. Zásoby obalů, etiket se starým logem lze doprodat do 1.7.2012.

Nový kód Biokontu: SK-BIO-003
Nový kód Biokontu se musí používat povinně společně s novým logem EU od 1.července 2010 na všech nově vyrobených obalech a etiketách. 

Nariadenie Komisie (ES) č. 271/2010

 Nová pravidla pro používání loga