« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Certifikáty »

Zákony a nariadenia

30.08.2010 14:02Nariadenie Komisie (EU) č.471/2010

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 471/2010 z 31. mája 2010, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008 týkajúce sa zoznamu tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité poľnohospodárske produkty získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Únie

Nariadenie Komisie (EU) č. 471/2010