« O společnosti Biokont… | Úvod | Kontakty »

Zákony a nariadenia

12.04.2011 11:32Nariadenie Komisie (EU) č. 297/2011

Dovoz z Japonska - VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 297/2011 z 25. marca 2011, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 297/2011