« O společnosti Biokont… | Úvod | Kontakty »

Zákony a nariadenia

18.05.2011 11:31Nariadenie Komisie (EU) č. 344/2011

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 344/2011 z 8. apríla 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 344/2011