« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Zákony a nariadenia

21.06.2011 05:04Nariadenie Komisie (EU) č. 426/2011

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 426/2011 z 2. mája 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 426/2011