« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Postup pri registráci… »

Biokont CZ

03.01.2012 18:41Zmluva o inšpekcii a certifikácii

Zmluvu o inšpekcii a certifikácii si riadne preštudujte, zmluva musí byť uzatvorená pred začatím vstupnej kontroly. Bez vstupnej kontroly sa nemožno u nás registrovať.  Tlačivo zmluvy vyplňte 2x. Odporúčame, najprv nám zaslať Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045.   Dátum účinnosti tejto zmluvy určuje vedúci certifikačného orgánu Biokontu = dátum začiatku konverzie (prechodného obdobia).

Zmluva o inšpekcii a certifikácii