« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Certifikáty »

Biokont CZ

04.01.2012 15:26Postup pri registrácii do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vážený podnikatelia v ekologickom pol´nohospodárstve, ak máte záujem o uzavretie zmluvy o inšpekcii a certifikácii s našou spoločnosťou Biokont CZ, s.r.o., kontaktujte povereného zástupcu Mgr.Jána Kútnika, ktorý s vami prejedná všetky detaily (vrátene zmeny kontrolnej organizácie).

Kontakt: Mgr.Ján Kútnik

        Tupá 253

        93 584 Tupá

Tel.: 903532965     E-mail: kutnik@biokont.sk   alebo info@biokont.sk; info@biokont.cz

                                                             SK-BIO-003

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike v súlade s písm. c) § 4 zákona č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  vydal oprávnenie pre inšpekčnú organizáciu                                              Biokont CZ, s.r.o. v SR od 15.12.2011        SK-BIO-003  

Tlačivá na registráciu: https://www.uksup.sk/tlaciva-pre-registraciu-novych-prevadzkovatelov

ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/index.php/sk alebo uviesť informácie najdete na stránke www.uksup.sk

Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba