« Ústredný kontrolný a … | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Biokont CZ

04.01.2012 15:26Postup pri registrácii do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vážený podnikatelia v ekologickom pol´nohospodárstve, ak máte záujem o uzavretie zmluvy o inšpekcii a certifikácii s našou spoločnosťou Biokont CZ, s.r.o., kontaktujte povereného zástupcu Mgr.Jána Kútnika, ktorý s vami prejedná všetky detaily (vrátene zmeny kontrolnej organizácie).

Kontakt: Mgr.Ján Kútnik

        Tupá 253

        93 584 Tupá

Tel.: 903532965

E-mail: kutnik@biokont.sk

Nová inšpekčná organizácia v systéme ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR od 15.12.2011

                                                             SK-BIO-003

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike v súlade s písm. c) § 4 zákona č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  vydal oprávnenie pre novú inšpekčnú organizáciu

                                                        Biokont CZ, s.r.o.

Žiadost' o registráciu

Postup pri registrácii

Nová inšpekčná organizácia