« O společnosti Biokont… | Úvod | Kontakty »

Zákony a nariadenia

30.06.2012 13:05Nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 505/2012 zo 14. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2012