« O společnosti Biokont… | Úvod | Kontakty »

Zákony a nariadenia

30.06.2012 13:09Nariadenie Komisie (EÚ) č. 508/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 508/2012 z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 508/2012