« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Zákony a nariadenia

07.09.2012 09:31Nariadenie Komisie (EU) 751/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 751/2012  zo 16. augusta 2012, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

Nariadenie Komisie (EU) 751/2012