« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Poľnohospodári

28.09.2006 21:17Evidencia pre poľnohospodárov

Kompletne odporúčaná evidencia pre poľnohospodárov - popis podniku (farmy) musí prevádzkovateľ vypracovať a následne uchovať, formuláre (tlačivá), všetko voľne k stiahnutiu. Formuláre sú pre Vašu potrebu vo Word alebo Excel. Všetko je upravené a vyhovuje Z 189/2009 Z. z., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008,všetko v platnom znení.

Popis podniku

Evidencia o podávaní liečiv a veterinárnych prípravkov hospodárskym zvieratám

Evidencia o podávaní prípravkov, homeopatika a veterinárnych liečiv včiel

Evidencia používania prípravkov na ochranu rastlín

Identifikácia miesta a účelu použitia prípravku

Evidencia čistenia strojov a zariadení používaných v konvenčnej výrobe a BIO

Evidencia o pozemku