« Ústredný kontrolný a … | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Biokont CZ

04.08.2014 12:43Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP

Vyplnenú Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite poštou na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Ing. Ivan KUŠNIER
Vedúci Oddelenia ekologického poľnohospodárstva a monitoringu pôd
Matúškova 21
833 16  Bratislava


           Vyplnenú kópiu, Žiadosť o registraci do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite ihneď e-mailom na info@biokont.cz

Žiadosť - registrácia nového podniku v EPV na UKSUP