« O společnosti Biokont… | Úvod | Kontakty »

Zákony a nariadenia

29.08.2014 09:01Nariadenie Komise (EÚ) č. 836/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

Nariadenie komise (EÚ) č. 836/2014