« O společnosti Biokont… | Úvod | Kontakty »

Zákony a nariadenia

08.02.2015 06:05Nariadenie Komise č. (EÚ) 1287/2014

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1287/2014  z 28. novembra 2014, z 28. ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné  Pravidlá vykonávania nariadenia RADY (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

NK 1287/2014