« Nariadenie Komise (EÚ… | Úvod | Nariadenie Komise č. … »

Zákony a nariadenia

14.08.2015 13:02Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931