« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Certifikáty »

Biokont CZ

15.02.2019 08:14O společnosti Biokont

O spoločnosti
Biokont je česká kontrolná organizácia, ktorá bola založená v roku 2005. Je poverená MZe ČR a ÚKSÚP Bratislava SR, kontrolnou a certifikačnou činnosťou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďálej EZ/EPV) na území celej Českej a Slovenskej republiky. Spoločnosť Biokont CZ, s.r.o. je registrovaná v Official Journal of the European Union v Bruseli, s prístupom do centrálnych evidencií. Hlavnou a jedinou činnosťou je kontrola/inšpekcia ekologického poľnohospodárstva, ekologickej výroby a obchodu s BIO. Od roku 2015 je Biokont oprávnený vykonávať inšpekciu a certifikáciu podľa štandardu BIO SUISSE. Sme tiež oprávnení certifikovať Biokozmetiku a prírodnú kozmetiku.
Mezinárodný kód organizácie Biokont je pre: Českú republiku: CZ-BIO-003; Slovenskú republiku SK-BIO-003. Ochranná známka „Biokont“ je registrovaná a platná v celej EU.
Naši zamestnanci majú najdlhšie skúsenosti v EZ/EPV. Biokont má vypracovaný a plní vlastný „Etický kodex“ a „Etický kodex“ akreditovaných osôb pri Českom inštitúte pre akreditáciu (ČIA) v Prahe. Všetci naši pracovníci sú tiež zmluvne viazaný mlčanlivosťou.
Máme praktické skúsenosti s hospodárením na ekologickej farme, výrobou a predajom bioproduktov už od roku 1991. Vstupom spoločnosti Biokont do systému EZ/EPV sa zjednodušila administratívna záťaž našich klientov a znižili sa aj ceny za kontrolu pri ďalších kontrolných organizáciách.
Každoroče usporadúvame zdarma, bez predchádzajúcej registrácie školenie - semináre pre podnikateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, poradcov, inšpektorov, štátnych úradníkov a záujemcov o EZ/EPV v ČR a SR.
Informačné a konzultačné služby poskytujeme bez poplatku, kedykoľvek môže každý zavolať na telefón +420 541 212 308, +420 545 225 565, mobil +420 606 605 728, poslať e-mail info@biokont.cz alebo info@biokont.sk.
Svojích niekoľko tisíc klientov si vážíme a zdieľame ich radosť z každého ich úspechu. Na webových stránkách www.biokont.cz a www.biokont.sk najdú aktuálne informácie o EZ/EPV všetci profesionálni aj začínajúci podnikatelia, poľnohospodári - farmári, poradcovia a ostatní pracovníci v systéme ekologického poľnohospodárstva, výrobcovia biopotravín, bioproduktov, zmluvní spracovatelia, výrobcovia výrobkov, ktoré je možné použiť v EZ/EPV a všetci ostatní podnikatelia a záujemcovia.
Nie len pre klientov organizácie Biokont je všetko k dizpozícii, bezplatne, voľne k stiahnutiu. Snažíme sa v rámci legislatívy o čo najjednoduchšiu administratívu a každoročné predávanie znalostí na školeniach alebo seminároch. Bez rozdielu, venujeme rovnakú starostlivosť a pozornosť malému farmárovi či veľkému podniku.

Osvědčení o akreditaci Certifikačního orgánu

Osvědčení o akreditaci Inspekčního orgánu