« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Poľnohospodári

11.01.2007 14:24Plán plodín a hnojenie F-101 a F-102 TTP

Plán plodín a hnojenie každý rok riadne vyplňte - NK (ES) 889/2008 Článok 71 a74 ods 2 písm. a). Na riadne, ohlásenej kontrole, ktoré prebiehajú každoročne v čase vegetačného obdobia, ho odovzdáte inšpektorovi, ktorý Vám vysvetlí aj prípadné nejasnosti. Ak máte TTP, použite len jeden formulár s celkovým počtom lúk a pasienkov (F-102), ďalej pokračujte R, S, V. .. . V prípade potreby ďalej použite ďalšie F-101. U ostatných kultúr pozemku (R, S, V,O. ..) vyplňte každý pozemok na jeden riadok samostatne. Ak na jednom pozemku pestujete viac plodín, tak uveďte každú plodinu na samostatný riadok. Rovnako postupujte pri trvalých kultúr (jablone, slivky ...).

Ak užívate konvenčné pozemky, nezabudnite sa tiež pripraviť na ich kontrolu. Vždy vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu.

Plán plodín a hnojenie F-102 TTP

Plán plodín a hnojenie F-101