« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Zákony a nariadenia

11.08.2009 16:56Nariadenie Komisie (ES) č.1254/2008

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1254/2008 z 15. decembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1254/2008