« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Zákony a nariadenia

24.08.2009 17:02Nariadenie Komisie (ES) č.710/2009

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 710/2009 z 5. augusta 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o ustanovenie podrobných pravidiel v oblasti ekologickej akvakultúry živočíchov a produkcie morských rias.

Nariadenie Komisie (ES) č. 710/2009