« Nariadenie Komisie (E… | Úvod | Nariadenie Komisie (E… »

Zákony a nariadenia

12.09.2009 11:12Nariadenie Komisie (ES) č.537/2009

 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 537/2009 z 19. júna 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o zoznam tretích krajín, z ktorých musia pochádzať určité poľnohospodárske produkty získané ekologickou výrobou určené na obchodovanie v rámci Spoločenstva

Nariadenie Komisie (ES) č. 537/2009