Právné predpisy aktualizované- UKSUP

https://www.uksup.sk/pravne-predpisy-aktualizovane/

25.04.2021 04:31 Zákony a nariadenia

Cenník služieb SK

(více)

30.09.2019 21:20 Biokont CZ

Kontakty

(více)

28.06.2019 12:27 Biokont CZ

Certifikáty

(více)

16.04.2019 07:41 Biokont CZ

O společnosti Biokont

O spoločnosti
Biokont je česká kontrolná organizácia, ktorá bola založená v roku 2005. Je poverená MZe ČR a ÚKSÚP Bratislava SR, kontrolnou a certifikačnou činnosťou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďálej EZ/EPV) na území celej Českej a Slovenskej republiky. Spoločnosť Biokont CZ, s.r.o. je registrovaná v Official Journal of the European Union v Bruseli, s prístupom do centrálnych evidencií. Hlavnou a jedinou činnosťou je kontrola/inšpekcia ekologického poľnohospodárstva, ekologickej výroby a obchodu s BIO. Od roku 2015 je Biokont oprávnený vykonávať inšpekciu a certifikáciu podľa štandardu BIO SUISSE. Sme tiež oprávnení certifikovať Biokozmetiku a prírodnú kozmetiku.
Mezinárodný kód organizácie Biokont je pre: Českú republiku: CZ-BIO-003; Slovenskú republiku SK-BIO-003. Ochranná známka „Biokont“ je registrovaná a platná v celej EU.
Naši zamestnanci majú najdlhšie skúsenosti v EZ/EPV. Biokont má vypracovaný a plní vlastný „Etický kodex“ a „Etický kodex“ akreditovaných osôb pri Českom inštitúte pre akreditáciu (ČIA) v Prahe. Všetci naši pracovníci sú tiež zmluvne viazaný mlčanlivosťou.
Máme praktické skúsenosti s hospodárením na ekologickej farme, výrobou a predajom bioproduktov už od roku 1991. Vstupom spoločnosti Biokont do systému EZ/EPV sa zjednodušila administratívna záťaž našich klientov a znižili sa aj ceny za kontrolu pri ďalších kontrolných organizáciách.
Každoroče usporadúvame zdarma, bez predchádzajúcej registrácie školenie - semináre pre podnikateľov v ekologickej poľnohospodárskej výrobe, poradcov, inšpektorov, štátnych úradníkov a záujemcov o EZ/EPV v ČR a SR.
Informačné a konzultačné služby poskytujeme bez poplatku, kedykoľvek môže každý zavolať na telefón +420 541 212 308, +420 545 225 565, mobil +420 606 605 728, poslať e-mail info@biokont.cz alebo info@biokont.sk.
Svojích niekoľko tisíc klientov si vážíme a zdieľame ich radosť z každého ich úspechu. Na webových stránkách www.biokont.cz a www.biokont.sk najdú aktuálne informácie o EZ/EPV všetci profesionálni aj začínajúci podnikatelia, poľnohospodári - farmári, poradcovia a ostatní pracovníci v systéme ekologického poľnohospodárstva, výrobcovia biopotravín, bioproduktov, zmluvní spracovatelia, výrobcovia výrobkov, ktoré je možné použiť v EZ/EPV a všetci ostatní podnikatelia a záujemcovia.
Nie len pre klientov organizácie Biokont je všetko k dizpozícii, bezplatne, voľne k stiahnutiu. Snažíme sa v rámci legislatívy o čo najjednoduchšiu administratívu a každoročné predávanie znalostí na školeniach alebo seminároch. Bez rozdielu, venujeme rovnakú starostlivosť a pozornosť malému farmárovi či veľkému podniku.

(více)

15.02.2019 08:14 Biokont CZ

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

14.08.2015 13:02 Zákony a nariadenia

Oznamenie dovozu

(více)

06.03.2015 13:07 Obchodníci a dovozcovia

Nariadenie Komise č. (EÚ) 1287/2014

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1287/2014  z 28. novembra 2014, z 28. ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné  Pravidlá vykonávania nariadenia RADY (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

(více)

08.02.2015 06:05 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 836/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 836/2014 z 31. júla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(více)

29.08.2014 09:01 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 829/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 829/2014 z 30. júla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

29.08.2014 08:58 Zákony a nariadenia

Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP

Vyplnenú Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite poštou na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave 

Matúškova 21

833 16 Bratislava

ÚKSÚP: https://www.uksup.sk/index.php/sk alebo uviesť informácie najdete na stránke www.uksup.sk

Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba


           Vyplnenú kópiu, Žiadosť o registraci do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite ihneď e-mailom na info@biokont.cz

04.08.2014 12:43 Biokont CZ

Certifikáty SK

(více)

28.04.2014 18:48 Biokont CZ

Nariadenie Komise (EÚ) č. 355/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 355/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

(více)

16.04.2014 04:14 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komise (EÚ) č. 354/2014

 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 354/2014 z 8. apríla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

(více)

16.04.2014 04:10 Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 586/2013

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 586/2013 z 20. júna 2013, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín, a ktorým sa ustanovuje výnimka z nariadenia (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o dátum predkladania výročnej správy.

(více)

04.07.2013 07:33 Zákony a nariadenia