Prihláška k certifikácii F-111

Vyplnenú prihlášku (žiadosť o certifikáciu – zoznam požadovaných produktov k certifikácii) si pripravte na riadnu ohlásenú kontrolu, kde ju odovzdáte inšpektorovi, ktorý Vám vysvetlí aj prípadné nejasnosti. Možné vyplniť tiež až pri kontrole. V nutných prípadoch, v priebehu roka, môžete vyplnené tlačivo, bez kolkových známok (vybavujeme do 30tich dní), potvrdený – podpísaný, kedykoľvek zaslať 1x (iba originál) obyčajnou poštou na adresu Biokontu alebo e-mailom na info@biokont.sk (alebo konkrétnemu pracovníkovi).

Formulár je jednotný pre všetky podniky. Vždy tiež vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu. Poľnohospodári, ktorí nemajú po riadnej kontrole pozemkov v bežnom roku, musí súčasne poslať aj vyplnený a podpísaný F-101, F-102 Plán plodín a hnojenie v ekologickom poľnohospodárstve pre daný rok (nájdete v rubrike Zemědělci/Poľnohospodári).

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner