Vyhlásenie predajcu – GMO F-112

GMO a produkty vyrobené z GMO alebo pomocou GMO sa nesmú používať ako potraviny, krmivo, činidlá, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné  osivo, vegetatívny množiteľský materiál, mikroorganizmy a zvieratá v ekologickej výrobe.

Všetci výrobcovia musia podľa NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 predkladať pri všetkých použitých rizikových produktov, kde možno predpokladať použitie GMO, toto vyhlásenie predajcu F-112. Vždy vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner