Postup pri registrácii do ekologickej poľnohospodárskej výroby

Vážený podnikatelia v ekologickom poľnohospodárstve, ak máte záujem o uzavretie zmluvy o inšpekcii a certifikácii s našou spoločnosťou Biokont CZ, s.r.o., kontaktujte nás telefonicky +420 541 212 308 alebo e-mailom: info@biokont.sk alebo info@biokont.cz

ÚKSÚP ako príslušný orgán pre ekologickú poľnohospodársku výrobu v Slovenskej republike v súlade s písm. c) § 4 zákona č.189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe  vydal oprávnenie pre inšpekčnú organizáciu Biokont CZ, s.r.o. v SR od 15.12.2011: SK-BIO-003.ÚKSÚP: https://www.uksup.sk 

Tlačivá na registráciu: https://www.uksup.sk/tlaciva-pre-registraciu-novych-prevadzkovatelov

Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner