Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP

Vyplnenú Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite poštou na adresu:

Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Matúškova 21
833 16 Bratislava

ÚKSÚP: https://www.uksup.sk

Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba

Vyplnenú kópiu \“Žiadosť o registraci do ekologickej poľnohospodárskej výroby\“ pošlite ihneď e-mailom na info@biokont.cz.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner