Archívy autora: Jan Slavík

Prezentace Změna legislativy od roku 2022

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Ukončené certifikáty

Publikované v Biokont CZ | Komentáre vypnuté na Ukončené certifikáty

Právné predpisy aktualizované – ÚKSÚP

https://www.uksup.sk/pravne-predpisy-aktualizovane/

Publikované v Zákony a nariadenia | Komentáre vypnuté na Právné predpisy aktualizované – ÚKSÚP

Cenníky služieb SK

Publikované v Biokont CZ | Komentáre vypnuté na Cenníky služieb SK

Kontakty

Publikované v Biokont CZ | Vložiť komentár

Certifikáty

Prehľad odobratých certifikátov SK k 24.5.2022 stav nulový

Publikované v Biokont CZ | Vložiť komentár

O spoločnosti Biokont

Biokont je česká kontrolná organizácia, ktorá bola založená v roku 2005. Je poverená MZe ČR a ÚKSÚP Bratislava SR, kontrolnou a certifikačnou činnosťou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďálej EZ/EPV) na území celej Českej a Slovenskej republiky. Spoločnosť Biokont CZ, s.r.o. … Pokračovať v čítaní

Publikované v Biokont CZ | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích … Pokračovať v čítaní

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Oznámenie dovozu

Oznámenie predpokladaného dovozu z tretích krajín, Nariadenie komisie (ES) č.1235 / 2008

Publikované v Obchodníci a dovozcovia | Vložiť komentár

Nariadenie Komise č. (EÚ) 1287/2014

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EU) č. 1287/2014 z 28. novembra 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné Pravidlá vykonávania nariadenia RADY (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z … Pokračovať v čítaní

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár