Archív kategorií: Zákony a nariadenia

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 125/2013 z 13. februára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích … Pokračovať v čítaní

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EÚ) 751/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 751/2012 zo 16. augusta 2012, ktorým sa opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 508/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 508/2012 z 20. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z … Pokračovať v čítaní

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 505/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 505/2012 zo 14. júna 2012, ktorým sa mení a dopĺňa a opravuje nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so … Pokračovať v čítaní

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EU) č. 203/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 203/2012 z 8. marca 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o podrobné pravidlá pre ekologické víno

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EU) č. 126/2012

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 126/2012 zo 14. februára 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 889/2008, pokiaľ ide o evidenciu a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu … Pokračovať v čítaní

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Zákon č. 189/2009 Z.z.

ZÁKON č. 189/2009 Z.z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe z 29. apríla 2009

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (ES) č. 889/2008

NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 889/2008 z 5. septembra 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá implementácie nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov so zreteľom na ekologickú výrobu, označovanie a kontrolu

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Rady (ES) č. (ES) č. 834/2007

NARIADENIE RADY (ES) č. 834/2007 z 28. júna 2007 o ekologickej výrobe a označovaní ekologických produktov, ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 2092/91

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EU) č. 1267/2011

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1267/2011 zo 6. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z … Pokračovať v čítaní

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár