Nariadenie Komise (EÚ) č. 829/2014

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 829/2014 z 30. júla 2014, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

Tento obsah bol zaradený v Zákony a nariadenia. Zálohujte si trvalý odkaz.