Arteey

Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP

Vyplnenú Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite poštou na adresu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BratislaveMatúškova 21833 16 Bratislava ÚKSÚP: https://www.uksup.sk Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba Vyplnenú kópiu \“Žiadosť o registraci do ekologickej poľnohospodárskej výroby\“ pošlite ihneď e-mailom na info@biokont.cz.

Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP Read More »

Zmluva o inšpekcii a certifikácii

Zmluvu o inšpekcii a certifikácii si riadne preštudujte, zmluva musí byť uzatvorená pred začatím vstupnej kontroly.  Tlačivo zmluvy vyplňte 2x. Odporúčame, najprv nám zaslať Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045. Bez vstupnej kontroly sa nemožno u nás registrovať  Dátum účinnosti tejto zmluvy určuje vedúci certifikačného orgánu Biokontu = dátum začiatku konverzie (prechodného obdobia). Vítame Vaše rozhodnutie podnikať v

Zmluva o inšpekcii a certifikácii Read More »

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner