Poľnohospodárska a ostatné činnosti (prvo-výroba)

Plán plodín a hnojenie F-101 a F-102 TTP

Plán plodín a hnojenie každý rok riadne vyplňte – NK (ES) 889/2008 Článok 71 a74 ods 2 písm. a). Na riadne, ohlásenej kontrole, ktoré prebiehajú každoročne v čase vegetačného obdobia, ho odovzdáte inšpektorovi, ktorý Vám vysvetlí aj prípadné nejasnosti. Ak máte TTP, použite len jeden formulár s celkovým počtom lúk a pasienkov (F-102), ďalej pokračujte R, S, V… . V prípade potreby ďalej použite ďalšie F-101. U ostatných kultúr pozemku (R, S, V, O…) vyplňte každý pozemok na jeden riadok samostatne. Ak na jednom pozemku pestujete viac plodín, tak uveďte každú plodinu na samostatný riadok. Rovnako postupujte pri trvalých kultúr (jablone, slivky …).

Plán plodín a hnojenie F-101 a F-102 TTP Read More »

Evidencia pre poľnohospodárov

Kompletne odporúčaná evidencia pre poľnohospodárov – popis podniku (farmy) musí prevádzkovateľ vypracovať a následne uchovať, formuláre (tlačivá), všetko voľne k stiahnutiu. Formuláre sú pre Vašu potrebu vo Word alebo Excel. Všetko je upravené a vyhovuje Z 189/2009 Z. z., NR (ES) 834/2007a NK (ES) 889/2008,všetko v platnom znení.

Evidencia pre poľnohospodárov Read More »

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner