Podnikám ako

Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045

Vítame Vaše rozhodnutie podnikať v systéme ekologického poľnohospodárstva alebo výrobe biopotravín a bioproduktov. Preštudujte si starostlivo naše webové stránky. Vyplnenú Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045 zaslanú e-mailom na info@biokont.sk vybavíme aj keď nebude Vami podpísaná. Prosíme tiež o vyplnenie a zaslanie informácie o novom podniku F-046. Môžete tiež len zavolať v obvyklej pracovnej dobe na telefón +420 541 212 308. Zapíšeme si Vás sami a dohodneme s Vami […]

Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045 Read More »

Zmluva o inšpekcii a certifikácii

Zmluvu o inšpekcii a certifikácii si riadne preštudujte, zmluva musí byť uzatvorená pred začatím vstupnej kontroly.  Tlačivo zmluvy vyplňte 2x. Odporúčame, najprv nám zaslať Žiadosť o vstupnú kontrolu F-045. Bez vstupnej kontroly sa nemožno u nás registrovať  Dátum účinnosti tejto zmluvy určuje vedúci certifikačného orgánu Biokontu = dátum začiatku konverzie (prechodného obdobia). Vítame Vaše rozhodnutie podnikať v

Zmluva o inšpekcii a certifikácii Read More »

Vyhlásenie predajcu – GMO F-112

GMO a produkty vyrobené z GMO alebo pomocou GMO sa nesmú používať ako potraviny, krmivo, činidlá, prípravky na ochranu rastlín, hnojivá, pôdne pomocné  osivo, vegetatívny množiteľský materiál, mikroorganizmy a zvieratá v ekologickej výrobe. Všetci výrobcovia musia podľa NR (ES) 834/2007 a NK (ES) 889/2008 predkladať pri všetkých použitých rizikových produktov, kde možno predpokladať použitie GMO, toto vyhlásenie predajcu F-112. Vždy vyplňte registračné (päťmiestne) číslo Biokontu.

Vyhlásenie predajcu – GMO F-112 Read More »

Prihláška k certifikácii F-111

Vyplnenú prihlášku (žiadosť o certifikáciu – zoznam požadovaných produktov k certifikácii) si pripravte na riadnu ohlásenú kontrolu, kde ju odovzdáte inšpektorovi, ktorý Vám vysvetlí aj prípadné nejasnosti. Možné vyplniť tiež až pri kontrole. V nutných prípadoch, v priebehu roka, môžete vyplnené tlačivo, bez kolkových známok (vybavujeme do 30tich dní), potvrdený – podpísaný, kedykoľvek zaslať 1x (iba originál) obyčajnou poštou na adresu Biokontu alebo e-mailom na info@biokont.sk (alebo konkrétnemu pracovníkovi).

Prihláška k certifikácii F-111 Read More »

Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP

Vyplnenú Žiadosť o registráciu do ekologickej poľnohospodárskej výroby pošlite poštou na adresu: Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v BratislaveMatúškova 21833 16 Bratislava ÚKSÚP: https://www.uksup.sk Link priamo na EPV: https://www.uksup.sk/ekologicka-polnohospodarska-vyroba Vyplnenú kópiu \“Žiadosť o registraci do ekologickej poľnohospodárskej výroby\“ pošlite ihneď e-mailom na info@biokont.cz.

Registrácia nového podniku v EPV na UKSUP Read More »

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner