Výrobcovia (príprava)

Žiadosť o certifikáciu nového výrobku F-109

Biokontem odsouhlasené složení každého ekologického výrobku (Žádost o certifikaci nového ekologického výrobku) nám musíte předložit při kontrole, včetně etikety. 1x vyplněnou a potvrzenou \“Žádost o certifikaci nového ekologického výrobku F-109\“ nám můžete zaslat  poštou nebo se s ohledem na utajení dohodnout osobní předání a převzetí.  Přiložte i Váš návrh etikety. Vyberte si vhodnější formulář.

Žiadosť o certifikáciu nového výrobku F-109 Read More »

Evidencia pre výrobcov

Jedná sa o odporúčanú, pomocnú evidenciu pre výrobné podniky, ktoré nemajú vlastné. Ďalej je nutné viesť evidenciu dodávateľov, odberateľov (mimo konečných spotrebiteľov), evidencia musí umožniť sledovať množstevné toky v BIO výrobe. Evidujte aj výrobné šarže vlastnej výroby, Vašich dodávateľov a odberateľov.

Evidencia pre výrobcov Read More »

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner