O spoločnosti Biokont

Biokont je česká kontrolná organizácia, založená v roku 2005

Je poverená MZe ČR a ÚKSUP Bratislava SR, kontrolnou a certifikačnou činnosťou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďalej EZ/EPV) na území celej Českej a Slovenskej republiky.

Spoločnosť Biokont CZ, s.r.o. je registrovaná v Official Journal of the European Union v Bruseli, s prístupom do centrálnych evidencií. Hlavnou a jedinou činnosťou je kontrola/inšpekcia ekologického poľnohospodárstva, vrátane výrobcov a obchodníkov s BIO. Od roku 2015 je Biokont oprávnený vykonávať inšpekciu a certifikáciu podľa štandardov BIO SUISSE. Sme tiež oprávnení certifikovať Biokozmetiku a prírodnú kozmetiku.

Medzinárodný kód organizácie Biokont je pre: Českú republiku: CZ-BIO-003; Slovenskú republiku: SK-BIO-003. Ochranná známka „Biokont“ je registrovaná a platná v celej EÚ.

Naši zamestnanci majú najdlhšie skúsenosti v EZ/EPV. Biokont má vypracovaný a plní vlastný „Etický kódex“ aj „Etický kódex“ akreditovaných osôb u Českého inštitútu pre akreditáciu (ČIA) v Prahe. Všetci naši pracovníci sú tiež zmluvne viazaní mlčanlivosťou.

Postupy pre odvolanie, ktoré budú doručené do dátovej schránky sa riadia platným Správnym poriadkom (viď odkaz).
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500

Máme praktické skúsenosti

Máme praktické skúsenosti s hospodárením na ekologickej farme, výrobou a predajom bioproduktov už od roku 1991. Vstupom spoločnosti Biokont do systému EZ/EPV sa zjednodušila administratívna záťaž našich klientov a znížili sa aj ceny za kontrolu u ďalších kontrolných organizácií.

Každoročne organizujeme zadarmo, bez predchádzajúcej registrácie školenia – semináre pre podnikateľov v ekologickom poľnohospodárstve, poradcov, inšpektorov, štátnych úradníkov a záujemcov o EZ/EPV v ČR a SR. Informačnú a konzultačnú službu poskytujeme bez poplatku, kedykoľvek nás môžete kontaktovať na telefón +420 541 212 308, +420 545 225 565, mobil +420 606 605 728, poslať e-mail info@biokont.cz alebo info@biokont.

Svojich niekoľko tisíc klientov si vážime a zdieľame ich radosť z každého ich úspechu. Na webových stránkach www.biokont.cz a www.biokont.sk nájdu aktuálne informácie o EZ/EPV všetci profesionálni i začínajúci podnikatelia, poľnohospodári – farmári, poradcovia a ostatní pracovníci v systéme ekologického poľnohospodárstva, výrobcovia biopotravín, bioproduktov, zmluvní spracovatelia, tiež výrobcovia výrobkov, ktoré je možné použiť v EZ/EPV a všetci ostatní podnikatelia a záujemcovia.

Nielen pre klientov organizácie Biokont je všetko k dispozícii bezplatne a voľne na stiahnutie. Snažíme sa v rámci legislatívy o čo najjednoduchšiu administratívu a každoročné odovzdávanie znalostí na školeniach alebo seminároch. Bez rozdielu, venujeme rovnakú starostlivosť a pozornosť malému farmárovi aj veľkému podniku.

Smútočné oznámenie

Hlboko zarmútení vám oznamujeme, že navždy odišiel zakladateľ spoločnosti Biokont, Ing. Ján Slávik. V jeho šľapajach ďalej kráča jeho dcéra Eva Slavíková, ktorú mnoho z vás už pozná z jej dlhoročného pôsobenia v spoločnosti ako inšpektorku či manažérku kvality.

WordPress Cookie Notice by Real Cookie Banner