Odobrané certifikáty

  • Zoznam aktuálně odobratých certifikátov je prázný
Publikované v Biokont CZ, Obchodníci a dovozcovia, Uncategorized | Komentáre vypnuté na Odobrané certifikáty

Smuteční oznámení

Hluboce zarmouceni vám oznamujeme, že navždy odešel zakladatel společnosti Biokont, Ing. Jan Slavík. V jeho šlépějích dále kráčí jeho dcera Eva Slavíková, kterou mnoho z vás již zná z jejího dlouholetého působení ve společnosti jako inspektorku či manažerku jakosti.

Smuteční oznámení úmrtí Ing. Jana Slavíka, zakladatele Biokontu
Publikované v Uncategorized | Komentáre vypnuté na Smuteční oznámení

Prezentace Změna legislativy od roku 2022

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár

Ukončené certifikáty

Publikované v Biokont CZ | Komentáre vypnuté na Ukončené certifikáty

Právné predpisy aktualizované – ÚKSÚP

https://www.uksup.sk/pravne-predpisy-aktualizovane/

Publikované v Zákony a nariadenia | Komentáre vypnuté na Právné predpisy aktualizované – ÚKSÚP

Cenníky služieb SK

Publikované v Biokont CZ | Komentáre vypnuté na Cenníky služieb SK

Kontakty

Publikované v Biokont CZ | Vložiť komentár

Certifikáty

Prehľad odobratých certifikátov SK k 24.5.2022 stav nulový

Publikované v Biokont CZ | Vložiť komentár

O spoločnosti Biokont

Biokont je česká kontrolná organizácia, ktorá bola založená v roku 2005. Je poverená MZe ČR a ÚKSÚP Bratislava SR, kontrolnou a certifikačnou činnosťou v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (ďálej EZ/EPV) na území celej Českej a Slovenskej republiky. Spoločnosť Biokont CZ, s.r.o. je registrovaná v Official Journal of the European Union v Bruseli, s prístupom do centrálnych evidencií. Hlavnou a jedinou činnosťou je kontrola/inšpekcia ekologického poľnohospodárstva, ekologickej výroby a obchodu s BIO. Od roku 2015 je Biokont oprávnený vykonávať inšpekciu a certifikáciu podľa štandardu BIO SUISSE. Sme tiež oprávnení certifikovať Biokozmetiku a prírodnú kozmetiku.

Mezinárodný kód organizácie Biokont je pre: Českú republiku: CZ-BIO-003; Slovenskú republiku SK-BIO-003. Ochranná známka „Biokont“ je registrovaná a platná v celej EU.

Pokračovať v čítaní
Publikované v Biokont CZ | Vložiť komentár

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/931

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/931 zo 17. júna 2015, ktorým sa mení a opravuje nariadenie (ES) č. 1235/2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Rady (ES) č. 834/2007, pokiaľ ide o opatrenia týkajúce sa dovozu ekologických produktov z tretích krajín.

Publikované v Zákony a nariadenia | Vložiť komentár